Die Erledigung von Zuschüssen

V BUILD4INNOVATION s.r.o. nabízíme odbornou pomoc, ale i odborné zpracování žádosti o získání příslušné dotace. Volíme optimální řešení, hlavně z ekonomického a technického pohledu.