Geodätische Arbeiten

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti inženýrské geodézie a katastru nemovitostí, geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic pozemků a staveb, laserové scanování nepřístupných povrchů, fasád, efektivní měření metodami globálních navigačních satelitních systémů, výkon funkce odpovědného geodeta na stavbách, určování kubatur, tvorba mapových podkladů...